Om Troms og Finnmark SV

Kontakt fylkeslaget:


E-post:
tromsogfinnmark@sv.no

Fylkesleder:
Bjarne Rohde
E-post: bjarne.rohde@sv.no
Tlf: 993 07 930

Fylkessekretær:
Rakel Hagen Olsen
E-post: rakel.hagen.olsen@sv.no
Tlf: 926 82 784

Adresse:
Holmen 2
9750 Honningsvåg

Organisasjonsnummer:
875 757 792

Møteplan fylkesstyret 2021