Fylkesårsmøte desember 2022


Troms og Finnmark SV avholder fylkesårsmøte og stiftelsesmøte for Troms SV og Finnmark SV og nominasjonsmøter 3. – 4. desember 2022.  

Kontaktpersoner:
Bjarne Rohde, tlf 993 07 930
Rakel Hagen Olsen, tlf 926 82 784