Fylkesårsmøte desember 2022

Kunngjøring av fylkesårsmøte for Troms og Finnmark SV, stiftelsesmøter og nominasjonsmøter, Troms SV og Finnmark SV desember 2022 

Til lokallag i Troms og Finnmark SV og til Troms og Finnmark SU 

Fylkesstyret kunngjør med dette at fylkesårsmøte avholdes 3.-4. desember 2022 på Thon Hotel Polar i Tromsø. Arrangementet starter klokken 11:15 på lørdag 3.12 og slutter klokken 15:00 på søndag 4.12.  

Innkalling med dagsorden og sakspapirer blir sendt ut til de påmeldte delegater senest én uke før fylkesårsmøtet. Det avholdes ikke fylkesårsmøter i 2023. 

Påmelding av delegater 

Frist for påmelding av delegater fra lokallagene er 4. november 2022. Lokallagene melder på sine delegater på denne lenken: https://forms.office.com/r/nw2bj0H09J

Nominasjonsmøtets sammensetning er identisk med fylkesårsmøtet. Fylkesstyrets medlemmer og SUs delegater har kun stemmerett i nominasjonen i den valgkretsen de tilhører. 

Delegater fra lokallagene og SU som ikke er påmeldt innen fristen 4. november 2022, vil som hovedregel ikke få overnatting eller reise dekket av fylkeslaget.  

Reise  
For å begrense reisekostnader til fylkesårsmøte har fylkesstyret satt begrensninger på reisemåte. Det må påregnes å ta noe fri fra arbeid for å bidra til å holde reisekostnadene nede. Unntak kan gis av fylkesleder ved gode grunner, som for eksempel helsemessige årsaker og omsorg for barn. 

Se for øvrig vedlagte «Retningslinjer for reise og liknende i forbindelse med fylkesårsmøte 2022» 

Overnatting 

Alle som overnatter på hotell, vil få tildelt dobbeltrom. Oppgi evt. hvem du ønsker å dele rom med i påmelding. Dersom man velger enkeltrom må det betales et mellomlegg på kr. 600,- pr natt. 

Egenandeler 

Se vedlagte liste over fordeling av delegater. 

Saker og uttalelser til behandling i årsmøtet må sendes til fylkesstyret på tromsogfinnmark@sv.no senest i senest 4. november 2022. 

For fylkesstyret i Troms og Finnmark SV 

Bjarne Rohde 

fylkesleder

Vedlegg:  

  1. Fordeling av delegatene etter vedtektenes § 3 
  2. Retningslinjer for reise o.l. i forbindelse med fylkesårsmøte 2022 

Fordeling av delegater etter vedtektenes §3: 

Lokallag  Medlemstall pr 31.12.2021 Delegater til årsmøtet 
Alta SV  56 
Balsfjord SV  
Berlevåg SV  34 
Dyrøy SV  12 
Gamvik SV  20 
Hammerfest SV  77 
Harstad SV  90 
Karlsøy SV  31 
Kautokeino / Gouvdageaidnu SV  
Kvæfjord SV  29 
Kvænangen SV  
Lebesby SV  
Loppa SV  11 
Målselv SV  14 
Nesseby SV  
Nordkapp SV  81 
Nordreisa SV  34 
Porsanger SV  19 
Salangen SV  24 
Senja SV  60 
Skjervøy SV  22 
Svalbard 
Sør-Varanger SV  62 
Sørreisa SV  17 
Tana SV  16 
Tjeldsund SV  16 
Tromsø SV  390 
Vadsø SV  33 
Vardø SV  11 

Troms og Finnmark SU kan møte med 6 delegater til årsmøtet. 

Fylkesstyrets medlemmer møter med fulle rettigheter i alle saker, unntatt regnskap og årsmelding der styret kun har tale og forslagsrett.  

Retningslinjer for reise o.l. i forbindelse med fylkesårsmøte 2022  

Reise  

For å begrense reisekostnader til fylkesårsmøte har fylkesstyret satt begrensninger på reisemåte. Det må påregnes å ta noe fri fra arbeid for å bidra til å holde reisekostnadene nede. Unntak kan gis av fylkesleder ved gode grunner, som for eksempel helsemessige årsaker og omsorg for barn. 

Ber om at alle delegater som skal reise med fly bestiller billetter på tidligst mulig tidspunkt.  

Delegater som bruker privat bil, får godtgjørelse etter statens satser.   

Det oppfordres til å benytte billigste flyreise, det vil si at det blant annet ikke benyttes full flex billetter og at reisetidspunkt bestemmes av rimeligste flybillett.  

Overnatting  

For å holde utgifter på et minimum oppfordres alle til å søke privat overnatting.    

Alle som overnatter på hotell, vil få tildelt dobbeltrom. Oppgi eventuelt ønske om hvem du ønsker å dele rom med i påmelding. Dersom man velger enkeltrom, må et mellomlegg på kr 600,- per natt dekkes selv.   

Egenandel  

Lokallag med kommunestyrerepresentanter: kr 1000,- per delegat  

Lokallag uten kommunestyrerepresentanter: kr 500,- per delegat  

For lokallag med dårlig økonomi er det mulig å søke om redusert egenandel i forkant av påmelding. Dette gjøres til fylkesleder.  

Alle egenandeler skal betales ved påmelding.    

Frist for å melde på delegater fra lokallagene er 4. november 2022.