Nominasjons- og fylkesårsmøte 2021

Nominasjons- og fylkesårsmøte 2021 ble avholdt 12.-14. februar på Zoom.

Vedtatte dokumenter på fylkesårsmøtet:

Arbeidsplan 2021 – Troms og Finnmark SVLast ned
Budsjett 2021 – Troms og Finnmark SVLast ned
Konstituering-av-møtefunksjonærerLast ned
Forslag-til-dagsorden-og-tidsplanLast ned

Sakspapirer til nominasjons- og årsmøte 2021:

ForretningsordenLast ned
Regnskap-Troms-og-Finnmark-2020Last ned
Vedtekter-med-linjenummerLast ned
Endringsforslag-til-vedtekteneLast ned

Vedtatte uttalelser på årsmøtet 2021:

Barnefattigdom er en trussel mot demokratietLast ned
Helsepolitikk i FinnmarkLast ned
Psykiatrien stadig på ventLast ned
Elektrifisering av MelkøyaLast ned
De smålige bistandskutteneLast ned
Grønt taktskifteLast ned
Oppdeling av Troms og Finnmark skal skje i 2022Last ned
LandbrukLast ned
Bedre kontroll med rovviltbestandeneLast ned

Referatsaker:

Årsberetning-Troms-og-Finnmark-SV-2020Last ned
Fylkestingsgruppas-årsberetning-2020Last ned
RevisjonsrapportLast ned
Mandat for evalueringsutvalgetLast ned