Valgkomiteen foreslår Parabaran Rajalingam som leder av Troms SV

Publisert av: Troms og Finnmark SV Publisert: 03. november 2022
Oppdatert: 03. november 2022
Lesetid: ca. 2 min

Den forberedende valgkomiteen for Troms legger med dette frem sin innstilling. Nå skal delegatene på nominasjons- og fylkesårsmøtet 3. og 4. desember 2022 avgjøre. Komiteen foreslår Parabaran Rajalingam som fylkesleder av Troms SV. Han er varaordfører i Karlsøy og har sittet i kommunestyret siden 2015. Han er fylkesstyremedlem.

Komiteen har i sitt arbeid lagt vekt på å sikre stor grad av representasjon fra hele fylket. Komiteens instilling er enstemmig og i henhold til vedtektene. 

Dersom du har spørsmål, kan du ta kontakt med valgkomiteens leder Matias Hogne Kjerstad, matias.hogne.kjerstad@gmail.com

Komiteen har bestått av: 

Leder: Matias Kjerstad, Tromsø
Medlem: Asa Utstøl, Salangen
Medlem: Lars Eirik Grotdal, Harstad
Medlem: Surajja Zeynalli, SU

På grunn av alvorlig sykdom i nær familie trakk Asa Utstøl seg underveis i valgkomiteens arbeid. Etter avtale med fylkesstyret ble ikke komiteen supplert. 

Fylkesstyret

Arbeidsutvalget:
Fylkesleder: Paraban Rajalingam, Karlsøy
Nestleder: Marianne Bilden, Nordreisa
AU-medlem og kasserer: Bjarne Rohde, Tromsø

Øvrige fylkesstyremedlemmer: 
Medlem region Sør-Troms: Astrid Løkholm-Båtnes, Harstad
Vara: Anne Birgit Nilsen, Kvæfjord
Medlem region Midt-Troms: Heidi A. Hilmarsdotter Hansen, Senja
Vara: Gunn Knörr, Senja
Medlem region Tromsø: Sigrid Bjørnhaug Hammer, Tromsø
Vara: Line Solbakken, Tromsø
Medlem region Nord-Troms: Pål S. Mathiesen, Skjervøy
Vara: Åse Marie Hauan, Nordreisa
Kvinnepolitisk leder: Gunhild Johansen, Tromsø
Sosialistisk Ungdoms medlem: Surajja Zeynalli, SU
Gruppeleder: Katrine Boel Gregussen, Senja 
Samepolitisk koordinator: Frode Henriksen, Kåfjord

Landsstyrerepresentanter
Landsstyrerepresentant: fylkesleder
Landsstyrerepresentant: nestleder
1. vara AU-medlem og kasserer
2. vara medlem region Sør-Troms
3. vara medlem region Midt-Troms
4. vara medlem region Nord-Troms

Landsmøtedelegasjon
1. Parabaran Rajalingam, Karlsøy
2. Marianne Bilden, Nordreisa
3. Lars Eirik Grotdal, Harstad
4. Sigrid Bjørnhaug Hammer, Tromsø
5. Pål Julius Skogholt, Tromsø
6. Gunn Knörr, Senja
7. Thea Andrassen, SU
8. Maja Sandvik Lockert, Tromsø
1. vara – Matias Hogne Kjerstad, Tromsø
2. vara – Siv Elin Hansen, Nordreisa

I tillegg reiser landsstyrerepresentant Bjarne Rhode. 

Revisor Jørund Jørgensen, Tromsø
Revisor Vigdis Sæbbe, Dyrøy 
Vararevisor Bi Haavind, Tromsø