Fylkestinget uke 25 i Vadsø

Publisert av: rakel.hagen.olsen Publisert: 06. juli 2022
Oppdatert: 06. juli 2022
Lesetid: ca. 2 min

I uke 25 var det fylkesting i Vadsø. Mandag startet med felles gruppemøte i posisjon og komitemøter, før selve fylkestinget startet på tirsdag. Kulturkomiteen var på komitetur i Vardø. Næringskomiteen ved Edvin Eriksen overvar dåpen av Hollenderen.  

Mange saker stod på sakslista, og blant dem var følgende: 

Frp fremmet sammen med alle opposisjonspartiene et mistillitsforslag mot hele fylkesrådet. Mistillitsforslaget ble behandlet i fylkestinget tirsdag 21.6. Forslaget falt med 22 stemmer for og 34 mot.  

SV fremmet to uttalelser til junitinget: 

  1. “Troms og Finnmark fylkeskommune krever forsøksfiske etter pukkellaks” handler om en metode for å begrense den forventede eksplosive veksten av pukkellaks, og i så måte skåne den truede atlanterhavslaksen. Forslaget tegner også opp muligheten til å utvikle målrettede og selektive fangstmetoder i sjøen for å fange pukkellaks med ett minimum av bifangst av vanlig atlanterhavslaks. 
    Medforslagstillere var Kurt Wikan (SP), Isak Mathis Buljo (AP), Magne Ek (NKF), Christine Bertheussen Killie (H), Frode Elias Lindal (MDG).  Uttalelsen ble enstemmig vedtatt.  
  1. Den andre uttalelsen “Styrk kommunal råderett over egne kystområder” går på at kommunen skal ha selvråderett for sine kystormåer og kunne stille miljøkrav og gjøre grep gjennom planverk for å kunne forvalte sine havområder på en bærekraftig måte. Her var medforstillere Magne Ek (NKF) og Kriss Rokkan Iversen (MDG) Uttalelsen falt med 10 stemmer for, og 42 stemmer mot.  

SV var også medforslagstillere på flere uttalelser, bl.a. “Satsing på infrastruktur i hele landet”, “Samisk for alle!” og “Kjøp nye maritime helikoptre nå”.  

Torsdag ettermiddag meldte fylkesråd for samferdsel sitt ønske om avgang på bakgrunn av en sak om Boreal sin manglende godkjenning om frakt av farlig gods. Ønsket ble innvilget av fylkesrådsleder umiddelbart.  

Alle saker og vedtak kan leses her: https://opengov.360online.com/Meetings/TFFK/Meetings/Details/550783?agendaItemId=206606 

Ta gjerne kontakt med gruppeleder Katrine Boel Gregussen ved spørsmål eller andre forespørsler på e-post: katrine.gregussen@tffk.no

Fylkestingsgruppa og fylkesråden ønsker alle en riktig god sommer.