Gi SV beskjed!

Publisert av: rakel.hagen.olsen Publisert: 14. juni 2022
Oppdatert: 14. juni 2022
Lesetid: ca. 2 min

Troms og Finnmark SV er i gang med å utforme nytt program for kommunevalgperioden 2023-2027, og i den anledning inviterer vi interesseorganisasjoner og folk til å komme med innspill og ideer til det som kan bli Troms og Finnmark sin nye politikk de neste fire årene. 

I forbindelse med at Troms og Finnmark skal oppløses har fylkeslaget nedsatt to programkomiteer, en for Troms og en for Finnmark.

Frist for å komme med innspill til begge komiteene er satt til 16. septemer 2022.

Troms SV

Programkomiteen i Troms består av:
Astrid Løkholm-Båtnes (leder), Harstad SV
Åse Marie Hauan, Nordreisa SV
Parabaran Rajalingam, Karsløy SV
Bjarne Rohde, Tromsø SV
Gunn Knörr, Senja SV
Jenny Glosemeyer Fangel, SU

Alle innspill til programkomiteen i Troms kan sendes til leder, Astrid Løkholm-Båtnes, på e-post: astrid.baatnes@gmail.com.

Finnmark SV

Programkomiteen i Finnmark består av:
Lars Vegard Berg Pettersen (leder), Alta SV
Johnny Ingebrigtsen, Nordkapp SV
Sylvi Josefine Johnsen, Poranger SV
Faez Maroni, Hammerfest SV
Theo Johan Vælidalo, SU

Alle innspill til programkomiteen i Finnmark kan sendes til leder, Lars Vegard Berg Pettersen, på epost: lavebepe@gmail.com.

Innspillsmøter

I forbindelse med programarbeidet vil det bli arrangert digitale møter for å samle inn gode innspill, ideer og endringsforslag fra organisasjoner og andre interesserte. Faggrupper og organisasjoner gis mulighet til å holde korte innledninger. SV vil kommentere, notere innspill og svare spørsmål.

Datoer for møtene er:
Onsdag 31. august kl 19:00-20:30
Tirsdag 6. september kl 19:00-20:30
Torsdag 15. september kl 19:00-20:30

Troms og Finnmark SV sender ut invitasjoner til disse møtene. Send en e-post til tromsogfinnmark@sv.no allerede nå ved interesse, og oppgi gjerne hvilken dag som er aktuell.