Trivelig 1. mai-feiring i Kåfjord

Publisert av: rakel.hagen.olsen Publisert: 01. mai 2022
Oppdatert: 01. mai 2022
Lesetid: ca. 3 min

(Bildet er av lokallagsleder Marie Slettan Ulvund)

Kåfjord SV ble stiftet i april og markerte i dag 1. mai. Det nye styret består av Marie Slettan Ulvund, Frode Henriksen og Bjørnar Mandal. Interimstyret samlet en liten gjeng på Dávvi Albmogiid Guovddaš i Manndalen. Det var godt å møtes. Matias Hogne Kjerstad (lokallagsleder i Tromsø SV) kom på besøk fra fylkeslaget. De sang Ellinors vise, og lokallagsleder Marie Slettan Ulvund holdt appell.

Appellen kan du lese her:

«Gode venner,
Jeg heter Marie Slettan Ulvund og kommer fra Kåfjord SV. Jeg har gledet meg til å være her sammen med dere for å feire 1. mai i Manndalen.

1. mai er en festdag og en kampdag.

Fest fordi vi feirer dem som gikk foran, en arbeiderbevegelse som i mer enn hundre år har kjempet for et samfunn for de mange – ikke bare for de få på toppen.

Kamp fordi mye gjenstår.

Vi liker å tro at vi bor i et samfunn med høy grad av likhet. Sannheten er at de økonomiske ulikhetene i Norge er store, og at de har økt de siste årene.

Skal vi gjøre noe med forskjellene må vi gjøre noe med ulikheten i makt og rikdom. Når vi nå opplever økte priser på matvarer, strøm og drivstoff er det først og fremst de som har minst som er mest utsatt. For de på toppen er det annerledes. De har råd til å prioritere. I år har det vært et bedre år for de som lever av å passe på penger, enn de som lever av å passe på unger, gjester eller pasienter. Det vil vi gjøre noe med.

I Norge er det mange mennesker som hver dag kjemper for å få endene til å møtes. Det er helt uholdbart at hundre og femten tusen barn vokser opp i fattigdom i et av verdens rikeste land. SV vil gi disse familiene bedre råd. Vi må sørge for å gi alle familier økt barnetrygd, gratis SFO og lavere priser i barnehagene. I budsjettforhandlingene har SV sørget for at alle 1. klassinger får gratis halvdagsplass i SFO fra høsten av. Flere skal få være med på leken.

Det kan ikke forbli så vanskelig som nå å finne seg et sted å bo i Kåfjord. Det offentlige må ta ansvar for at det bygges flere boliger som dekker de reelle boligbehovene. Det er en menneskerett å ha et trygt og godt sted å bo. Nå er det på tide å styrke Husbanken og å innføre en nasjonal boligplan.

Vi skal gjøre det bedre å være på jobb, og hovedregelen i arbeidslivet skal være faste og hele stillinger. Uten fast jobb er det vanskelig å planlegge framtiden og få seg bolig. Alle skal ha anstendige arbeidsvilkår og at lønnsforskjellene skal være lave. Vi må også skape et arbeidsliv som er minst mulig belastende, gir mulighet til fritid og som flere kan delta i. Usikre og midlertidige ansettelser bidrar til økte forskjeller i makt og rikdom, og økende fattigdom.

Vi skal bygge landet, kutte utslipp og dele rettferdig. Vi skal sikre at fisken gir verdi til kystsamfunnet og ikke til banker og eiere langt borte. Vi skal bygge ny grønn industri. Leverandørindustri, biomarin industri og en bærekraftig reiselivsnæring. Vi skal ta hele landet i bruk og skape nye jobber i hele landet.

I dag skal vi feire det fineste med Norge – sterke fellesskap og små forskjeller. I dag er vi en del av noe større. Vi feirer vi sammen i hele Norge og i hele verden. Enten vi er tusener i Bergen, hundrevis i Kirkenes eller en handfull her i Manndalen, står vi sammen.

Takk for meg!”

Bilde av det nye styret og andre bilder fra feiringen: