Fylkestingsgruppa på årets første ordinære fylkesting

Publisert av: rakel.hagen.olsen Publisert: 17. mars 2022
Oppdatert: 17. mars 2022
Lesetid: ca. 2 min

Fylkestingsgruppa har denne uka vært samlet i Tromsø for årets første ordinære fylkesting.

F.v: Edvin Eriksen, Tommy Berg, Alf Normann Hansen, Katrine Boel Gregussen, Siv-Elin Hansen, Elin Mathisen og Bjarne Rohde

Mandag startet med felles gruppemøte i posisjon og komitemøter, før selve fylkestinget startet på tirsdag. 

Det ble gjort nyvalg i komiteene. Katrine går inn i plan- og økonomikomiteen, Siv Elin er ny leder for miljø- og næringskomiteen, Alf trer inn i utdanningskomiteen, Edvin er nå nestleder i samferdselskomiteen, Tommy blir nestleder i kultur, helse- og internasjonalkomiteen. Elin fortsetter i utdanningskomiteen.  

Fylkestinget vedtok enstemmig rutiner ved hatefulle ytringer og trusler mot fylkestingets medlemmer. Katrine har hatt leserinnlegg om saken på div medier. Innlegget kan leses her: https://www.altaposten.no/meninger/i/RrwMWd/ikke-prat-med-hat-i-munnen?  

SV fremmet to uttalelser som ble vedtatt enstemmig.    

Elin Mathisen fremmet følgende uttalelse: «Regjerings må inn med støtte til Øst-Finnmark nå!

Elin Mathisen, varaordfører i Sør-Varanger

Uttalelsen tar opp den akutte og kritiske situasjon for næringslivet i Øst-Finnmark og Sør-Varanger pga sanksjonene mot Russland.

Tommy Berg fremmet uttalelsen «Beredskap for å sikre nødvendig informasjon til innbyggere».

Tommy Berg, fylkestingsrepresentant, Alta

Denne omhandler saken om at regjeringa har nedsatt en totalberedskapskommisjon for å vurdere hvordan de samlede beredskapsressursene kan benyttes best mulig. Troms og Finnmark SV oppfordrer kommisjonen til å se nærmere på beredskapsplan for å sikre sårbar infrastruktur for å få ut informasjon til innbyggere i en krisesituasjon hvor f.eks lokale radiostasjoner over hele landet integreres og brukes i meldingssystemet «Lytt til Radio» gjennom FM-nettet.

Alle saker og vedtak kan leses her: http://opengov.cloudapp.net/Meetings/TFFK/Meetings/Details/550781?agendaItemId=205623