Troms og Finnmark SV sitt årsmøtet gjennomført i Tromsø

Publisert av: rakel.hagen.olsen Publisert: 22. februar 2022
Oppdatert: 22. februar 2022
Lesetid: ca. 2 min
Hele arbeidsutvalget ble gjenvalgt ved akklamasjon. F.v.: Anita Ingebrigtsen (nestleder), Bjarne Rohde (leder) og Maja Lockert (kasserer).

Troms og Finnmark SV har denne helga gjennomført fylkesårsmøte, og har gjenvalgt arbeidsutvalget bestående av leder Bjarne Rohde, nestleder Anita Ingebrigtsen og kasserer Maja Sandvik Lockert. Årsmøtet har også vedtatt en prosess for oppdeling av fylkeslaget, og gjenetablere Finnmark SV og Troms SV fra årsskifte 2022/2023.  

Årsmøtet, som har hatt besøk av stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes og Ingrid Fiskaa, har også vedtatt uttalelser bl.a. om forholdet til Russland, fiskeri og havbruk og om vold i nære relasjoner. 

Noen bilder fra helga: