Flertall for uttalelse på fylkestinget om regulering av strømmarkedet

Publisert av: rakel.hagen.olsen Publisert: 17. desember 2021
Oppdatert: 17. desember 2021
Lesetid: ca. 2 min

Fylkestinget i Troms og Finnmark følger med stor bekymring utviklingen i energimarkedet og hva det betyr for privathusholdninger og næringslivet i hele landet.

Denne høsten har vi sett et strømmarked som har gitt utfordringer for privathusholdninger og næringslivet, der strømprisene har vært høye og uforutsigbare. 

Fylkestinget i Troms og Finnmark ser at dagens utvikling av strømmarkedet går spesielt utover småbarnsfamilier, som på kort tid har fått en kraftig økning i sine bokostnader. Regjeringa har iverksatt noen kompenserende tiltak, men tiltakene treffer ikke optimalt, spesielt for de som bor i borettslag og sameier.

Troms og Finnmark fylkesting ser også med bekymringen på utviklingen for små bedrifter som har behov for elektrisitet i produksjon. Vi har en god del konkurranseutsatte industribedrifter i landsdelen med små marginer som har fått økt sine produksjonskostnader over natta som gir disse dårligere konkurransekraft. Vi ser også at veksthusnæringen opplever utfordringer med denne økningen av kostnader. Dette gjelder både for grønnsaker og blomster, og enkelte produsenter har avsluttet produksjonen nå på grunn av høye strømpriser i enkelte gartnerier. Det er alvorlig for disse produsentene, men også for tilgangen på norske varer i vinter med de langsiktige konsekvensene dette kan få. 

Fylkestinget mener videre at disse utfordringene ikke kan løses på lang sikt med kompensasjonstiltak, men med en større politisk styring av strømmarkedet. Derfor mener vi at det må gjennomføres et strammere reguleringstiltak av strømmarkedet.

Troms og Finnmark Fylkesting ber regjeringen raskt utforme flere kraftfulle og mer langsiktige tiltak for å redusere høye strømkostnader.

Fylkestinget krever videre at regjeringen følger opp Hurdalsplattformen og at regjeringen må føre en politikk som sikrer oss at vi beholder suveren norsk kontroll over alle avgjørelser med betydning for energisikkerheten i Norge, og hvilke konkrete tiltak som kan bidra til å sikre at norsk fornybar kraft forblir et konkurransefortrinn for norsk industri.

Fylkestingsgruppa til Sosialistisk Venstreparti Troms og Finnmark