Pressemelding fra Troms og Finnmark SV

Publisert av: rakel.hagen.olsen Publisert: 15. desember 2021
Oppdatert: 15. desember 2021
Lesetid: ca. 2 min

Full seier i oppdelingssaken i Fylkestinget!

Nå går vi endelig i gang med oppdelingen av Troms og Finnmark til to fylker igjen. I dagens fylkesting ble det klart at oppdelingen av Troms og Finnmark nå settes i gang. I saken «Politisk beslutningsprosess og oppstart av oppdelingen av Troms og Finnmark fylkeskommune» i dagens fylkesting, ble dette klart. SV sin gruppeleder i Fylkestinget Tommy Berg er mildt sagt fornøyd:

– Vedtaket er ikke overraskende, det er et stort flertall i fylkestinget for denne saken, men jeg er veldig glad for at vi nå kan gå i gang. For meg er dette et ledd i å rette opp i uretten som ble gjort av den forrige regjeringen.

Opposisjonspartienes krav om folkeavstemningen har Berg følgende kommentar til.

– Det er jo nesten komisk da, at det plutselig er blitt viktig for høyresiden å lytte til folket. Da de satt på andre siden av bordet var engasjementet for å lytte til hva Troms og Finnmark ønsket fullstendig uinteressant. Jeg regner med folk merker seg dette. Jeg håper nå på ro i saken slik at dette kan gå sin gang.

Berg stusser også over det demokratiske med en ny folkeavstemning slik Høyre, Krf og Venstre foreslo.

– Det var veldig lett for SV å stemme ned dette forslaget fra opposisjonen. Dette handler nemlig ikke om demokrati, men trenering. Dessuten registrerer jeg at de ønsker èn folkeavstemning. Nå tror jeg det ville blitt klart flertall for oppdeling i begge fylkene, men man kan også se for seg en situasjon der det mest folkerike fylket ville fått nok ja-stemmer til å overkjøre et nei-flertall i det andre. Hvor demokratisk ville det vært? Nei, dette hang ikke på greip, uttaler gruppelederen fra SV.

SV er nå klare til å bidra til et Troms og et Finnmark i godt frivillig samarbeid. Til det beste for begge fylkene og til det beste for regionen. Tvang hører ikke hjemme noe sted og dette retter vi opp i nå.

Senest ved neste fylkestingsvalg kan finnmarkinger velge sine finnmarksrepresentanter til Finnmark fylkesting og befolkningen i Troms kan gjøre det samme og gjenskape sitt Troms Fylkesting. Dette vil styrke demokratiet i nord og jeg er ikke i tvil om at frivillig samarbeid mellom de to fylkene er den beste løsningen her.

– Storseier, avslutter Tommy Berg, gruppeleder for SV på Fylkestinget.