Vedtatt i fylkesstyret 17.11 2021

Publisert av: rakel.hagen.olsen Publisert: 17. november 2021
Oppdatert: 02. desember 2021
Lesetid: ca. 1 min

Troms og Finnmark SV stiller seg sterkt kritisk til at regjeringen legger opp til en alt for sakte prosess med oppheving av tvangssammenslåingen. I et brev fra kommunalministeren 12. november kommer det fram både at regjeringen krever en utredning fra Troms og Finnmark, og ikke minst at regjeringen mener oppdeling av tvangssammenslåtte Troms og Finnmark først kan tre i kraft 1. januar 2024. Troms og Finnmark har allerede søkt om deling, og regjeringen har bekreftet i Hurdalsplattformen at de vil innvilge søknaden. Troms og Finnmark ble også sammenslått etter et benkeforslag i Stortinget, uten forutgående utredning. Det er derfor meningsløst av regjeringen å komme med et slikt krav, etter at søknaden om deling er innvilget i regjeringsplattformen. SVs landsstyre har vedtatt at oppheving av tvangssammenslåtte fylker må skje så raskt som mulig, og at om mulig må inndelingslovens unntaksbestemmelser brukes slik at nye fylkesting for Finnmark og Troms kan etableres så snart som mulig.

Troms og Finnmark SV ber SVs stortingsgruppe følge opp denne saka i Stortinget, slik at Troms og Finnmark fylkeskommune kan bli delt så snart som mulig.