Vedtatt i fylkesstyret 17.11 2021

Publisert av: rakel.hagen.olsen Publisert: 17. november 2021
Oppdatert: 17. november 2021
Lesetid: ca. 1 min

Troms og Finnmark fylkeskommune har allerede søkt om deling. Da det er folkets motstand mot tvangssammenslåingen av tidligere Finnmark og Troms fylker som er grunnlaget for søknaden, er det åpenbart at det er den tidligere fylkesgrensa som ligger til grunn også for delingen. En folkeavstemning i Alta på dette tidspunktet vil ikke endre på framdrift eller mål for deling av Troms og Finnmark. Alle kommuner står fritt til å søke om å bytte fylke, men dette vil først gi mening etter at Finnmark og Troms er gjenopprettet som selvstendige fylker. Troms og Finnmark SV støtter derfor Alta SV i sin motstand mot å avholde folkeavstemning om fylkestilhørighet nå.