Første fysiske fylkesting siden mars 2020

Publisert av: rakel.hagen.olsen Publisert: 21. oktober 2021
Oppdatert: 28. oktober 2021
Lesetid: ca. 2 min

Denne uken er det fylkesting i Vadsø og SV sin gruppe er på plass for å kjempe for SV-politikk.

En av de viktigste sakene, som har tatt mest  oppmerksomhet, er oppdelingen av Troms og Finnmark. Dette er en viktig sak som SV har jobbet mye med siden den uverdige tvangssammenslåingen til Solberg-regjeringen var et faktum. Nå går løpet mot oppdeling og SV, som sitter i fylkesrådet med AP og SP, jobber for at oppdelingen skal gå så raskt som mulig, av hensyn til både ansatte og befolkningen i fylkene våre.

I tillegg er det flere viktige saker på sakslista denne uka, bl.a «Handlingsprogram for bypakke Tenk Tromsø 2021-2024», «Helhetlig kollektivnett i Finnmark», «Hydrogensone Arktis – Strategier for hydrogensatsning i Troms og Finnmark» og «Høring – Forslag om innføring av eierkonsentrasjonsregler i kystfiskeflåten».


Fylkesleder Bjarne Rohde og fungerende  gruppeleder i Fylkestinget Kathrine Gregussen, er klokkelklare i iFinnmark. SV mener det er feil å vente med skilsmissen mellom Troms og Finnmark til etter fylkestingsvalget høsten 2023. Troms og Finnmark SV vil ha fart på oppdelingen og mener det kan gjøres på betydelig kortere tid. Det er i tråd med vedtak i SV sitt landsstyre der det står følgende:

  • at fylker som søker om oppdeling skal få innvilget dette så raskt som mulig, slik at fylkene selv kan ta styring over oppdelingsprosessen, og ikke trenger å vente til etter neste ordinære fylkestingsvalg. 
  • at om nødvendig kan man ta i bruk unntaksbestemmelsene i inndelingsloven for å få dette på plass.

Les mer her:https://www.ifinnmark.no/pa-kollisjonskurs-med-sjefen-vi-ma-torre-a-ta-valg-som-rammer-oss-selv/s/5-81-1481710

Her kan du lese rapporten fra fylkestingsgruppa:

En_hilsen_fra_fylkestingsgruppa_oktober2021Last ned