Lik pensjon for kulturarbeidere

Publisert av: rakel.hagen.olsen Publisert: 18. oktober 2021
Oppdatert: 18. oktober 2021
Lesetid: ca. 1 min

Fylkesstyret i Troms og Finnmark SV har i styremøte 16.10 vedtatt denne uttalelsen til støtte for de streikende kulturarbeiderne:

SV Troms og Finnmark støtter de over 800 kulturarbeiderne som er tatt ut i streik. Den midlertidige løsningen for pensjon som ble inngått i 2016 må avløses og en ny avtale må komme på plass – en avtale som sikrer lik pensjon mellom kjønnene. 

I dag taper særlig unge kvinner på pensjonsordninga arbeidsgiver tilbyr. Kvinner får utbetalt 1000,- mindre enn menn i måneden, noe som kan utgjøre over 400 000,- fra hun går ut i pensjon til hun oppnår forventet levealder. Lever hun lengere taper hun enda mer. 

Livsvarig og kjønnsnøytral pensjonsytelse er rettferdig og nødvendig. Kulturansatte skal ha en forutsigbar og trygg pensjon, og SV Troms og Finnmark står med Fagforbundet, Creo og NTL i deres krav.