Troms og Finnmark SV jobber for en rask oppdeling

Publisert av: Troms og Finnmark SV Publisert: 18. januar 2021
Oppdatert: 09. juni 2021
Lesetid: ca. 2 min

Denne helgen har det vært landsstyremøte i SV. Som en av mange saker på agendaen stod oppdelingen av Troms og Finnmark. SV i Troms og Finnmark lanserte før jul et forslag om å sørge for oppdeling av fylket allerede 1. januar 2022. SVs landsstyre vedtok nå enstemmig å støtte en uttalelse fra Troms og Finnmark SV, der det blant annet heter at «fylker som søker om oppdeling skal få innvilget dette så raskt som mulig, slik at fylkene selv kan ta styring over oppdelingsprosessen, og ikke trenger å vente til etter neste ordinære fylkestingsvalg».

Vi er veldig glade for at dette nå også blir offisiell SV-politikk. Dette betyr at det tas med i alt arbeid nasjonalt og at velgerne i Troms og Finnmark kan være 100% sikker på at hele partiet står bak kravet, sier fylkesleder for Troms og Finnmark SV Bjarne Rohde.

Rohde er opptatt av å få fram hvorfor oppdelingen bør skje så snart som mulig. Det er ingen grunn til å vente. Vi vil oppfylle den kontrakten vi inngikk med velgerne i Troms og Finnmark allerede før forrige fylkestingsvalg. Fylkene skal deles, og det regionale folkevalgte nivået skal gjenopprettes for Finnmark og Troms hver for seg. Tvangssammenslåingen er uverdig, skapt med dårlige prosesser fra nasjonalt hold, og underfinansiert. Dårlige vedtak er viktig å omgjøre. I den politiske plattformen til fylkesrådet i Troms og Finnmark fylkeskommune står det at oppdeling skal skje mest mulig skånsomt. For SV er det helt klart at det mest skånsomme er å ikke drøye ut denne feilkonstruksjonen, men sørge for at Troms og Finnmark fortest mulig kan starte opp igjen frivillig godt samarbeid som to fylker med fokus på tilrettelegging og utvikling for folket i nord. Jeg ser at kommunalminister Nicolai Astrup mener det er feil fokus å snakke om oppdeling, men svaret er at det motsatte er tilfellet. Jeg kan også berolige ministeren med at vi klarer å ha to tanker i hodet samtidig. Vi har fokus på utvikling av Troms og Finnmark hver dag, men samtidig ønsker vi oppdeling. Det er ingen motsetning i det.  Å beskylde oss for å ikke gjøre jobben får vi tolke som en litt trist reaksjon fra en presset minister som har arvet en reform han, så vel som sin forgjenger, ikke makter å forsvare.

I tillegg til at SV nasjonalt nå vil dele opp Finnmark og Troms så snart som mulig, vil vedtaket i SVs landsstyre også kunne skape ny dynamikk i andre fylker som er tvangssammenslått, mener fylkeslederen. Det er nok flere i andre sammenslåtte fylker som har trodd at de sammenslåtte fylkene ikke kan løses opp før i 2024, og som derfor har valgt å nedtone sin motstand inntil videre. Når vi nå sier tydelig at alle fylker kan deles så snart som mulig når de vil det selv, kan dette skape en ny diskusjon også hos andre. Her kan vi i Troms og Finnmark SV gå foran og vise vei, på en måte som gir muligheter også for andre. Det er vi stolt over, avslutter Rohde.

For mer informasjon, kontakt Fylkesleder Bjarne Rohde: 993 07 930

Les hele uttalelsen her:Last ned