Endelig innstilling fra nominasjonskomiteen i Finnmark

Publisert av: Troms og Finnmark SV Publisert: 15. januar 2021
Oppdatert: 09. juni 2021
Lesetid: ca. 2 min

Stortingsvalget 2021 er historisk viktig for Finnmark. Det vil være avgjørende med en ny regjering for å oppløse tvangsekteskapet med Troms, og for å sette en ny retning og giv i distriktspolitikken etter åtte år med Høyre-regjering! 

Nominasjonskomiteen til Finnmark SV har sluttført sitt arbeid og leverer en liste med to dissenser. Etter høringsrunden med mange gode innspill fra lokallagene har vi kommet fram til en liste som balanserer geografi og erfaring godt. Det har vært et spennende arbeid hvor vi har hatt mange gode kandidater til vurdering. Vi er klare for valgkamp! 

Komiteen er delt med et flertall inkludert Reidar Johansen, Sylvi Josefine Johnsen og Morten Wilhelmsen, og et mindretall bestående av Hanne Harila. 

Lista som nominasjonsmøtet skal ta stilling til den 14. februar er slik: 

1. Vegard Kongsbak (30), Hammerfest (flertall) / Tommy Berg (40), Alta (mindretall) 

2. Amy Brox Webber (35), Sør-Varanger 

3. Camilla Løkke Berntsen (17), SU/Hammerfest 

4. Johnny Ingebrigtsen (61), Nordkapp (flertall)/ Marit Vambheim (40), Vadsø (mindretall)

5. Alf Normann Hansen (53), Gamvik 

6. Stina Beate Lorentzen Pedersen (32), Loppa 

7. Marit Susanne Utsi (44), Kautokeino 

8. Elljan Johnsen (49), Vardø 

9. Øyvind Berg (59), Gamvik 

Tommy Berg og Vegard Kongsbak er to ulike profiler. Dyktige og med erfaringer fra ulike områder. Det er et gode for SV å ha både disse og mange andre dyktige og erfarne listekandidater. 

Nominasjonskomiteens flertall har innstilt Vegard Kongsbak fra Hammerfest som førstekandidat. 

Flertallets 1. kandidat Vegard Kongsbak

Kongsbak trekker fram klima, miljø og desentraliserte utdanninger, attraktive jobber i distriktene og samferdsel som sentrale faktorer for å få unge til å bosette seg i vårt fylke. Hans yrkeserfaring, tillitsvalgterfaring og hans politiske hjertesaker mener vi svarer godt til de sentrale valgkampsakene. 

For alle listekandidatene og førstekandidatene især, vil reversering av tvangssammenslåinga av våre fylker være den viktigste valgkampsaken for Finnmark. 

For flertallet er det viktig å understreke at det konkrete, daglige arbeidet fram mot reverseringa av tvangssammenslåinga vil skje i et samspill mellom fylkesadministrasjon og fylkespolitikere. Vi mener at det er her vi trenger å beholde våre dyktige og erfarne fylkespolitikere. Videre mener vi at Finnmark SV vil lykkes med nye og unge kandidater på de første plassene. Vi er av den oppfatning at debatter og fokus i valgkampen vil ha godt av nye stemmer. 

Mindretallets 1. kandidat Tommy Berg

Mindretallet legger i sin begrunnelse vekt på at både Tommy og Marit er to engasjerte lokalpolitikere som begge kjenner konsekvensene av tvangssammenslåinga av Finnmark og Troms svært godt. Tommy har gjennom flere perioder i Alta kommune og Finnmark vist en evne til å samle og engasjere velgere, også blant de som normalt ikke stemmer SV. Marit har i tillegg lang og bred erfaring fra bl.a. næringslivet i Finnmark.

Pressekontakter:

Nominasjonsmøtet avholdes digitalt 14. februar.